17.mai-feiring for Engebråten-elever

17. mai tog Karl Johan.

Program for dagen

Kl. 10.00 Samling klassevis på Grefsenplatået holdeplass i Grefsenveien (v/7-Eleven). Egne busser (gratis) frakter oss ned til byen. Flaggborg og fane går sammen inn på bussen. Bussene kjører senest 10.15!

Ca. kl. 10.45 Fra bussen går vi samlet til oppstilling på Prinsessens plass. Engebråten skole skal gå som nr. 83, og har oppstillingsplass nr. 12. Når vi kommer til Prinsessens plass må alle elever registrere seg hos den læreren som har ansvaret for dem i toget. Elevene har på forhånd fått beskjed om hvilken lærer de skal ta kontakt med. Deretter stiller elevene opp 8 og 8 i bredden. Flaggborgen stiller opp lengst frem slik de har trent. Etter flaggborgen går 10. klasse, etterfulgt av 8. klasse og til slutt 9. klasse.

Ca. kl. 11.30 Avmarsj

Ca. kl. 12.30 Engebråten skole passerer Rådhuset før vi går ut av toget ved oppløsningspunkt 1 c v/Rosenkrantzgt.

Husk: Det er kun skolens elever og ansatte som har adgang til å gå i selve toget, og det er ikke anledning til å gå inn og ut av toget etter at det har startet. Det er ikke tillatt med fyrverkerigjenstander, støyinstrumenter, plakater og spraybokser i toget. Det er tillatt – og ønskelig – at alle stiller med flagg og godt humør og istemmer Engebråtenmarsjen!

Informasjon til foresatte om sikkerhet i barnetoget 17.mai.  

Det er politiet som har ansvar for sikkerheten, og de har egne tiltak i forbindelse med 17.mai-feiringen, i Oslo og i andre store byer i Norge på samme måte som tidligere år.

Politiet i Oslo legger vekt på at Oslo er en trygg by og at det per dags dato ikke har kommet direkte trusler om hendelser 17. mai. 

Vi ønsker dere alle en fin 17. mai, håper på mange elever i toget og mange foresatte langs togruten!

Med vennlig hilsen oss på Engebråten skole