Informasjonsmøte "nye" 8. trinn

Foresatte til neste års 8. trinn inviteres til informasjonsmøte på Engebråten skole. Det blir omvisning fra 18.00 for foresatte som ønsker dette, og selve informasjonsmøte starter 18.30.