Å være ungdomsforeldre - Foredrag Cannabis

 Vi inviterer til temamøte Om Cannabis for 9. og 10. klasseforeldre. v/ Erlend B. Helland, ruskontakt i bydelen. Arrangementet finner sted i festsalen på Engebråten skole.