Eksamen 2018

Skriftlig eksamen:

Opplysning trekkfag skjer 9. mai 

16. mai - Eksamen i matematikk

24. mai - Forberedelsesdag i engelsk

25. mai - Eksamen i engelsk

28. mai - Forberedelsesdag i norsk

29. mai - Eksamen i norsk hovedmål

30. mai - Eksamen i norsk sidemål

 

Muntlig eksamen:

8. juni - Opplysning om trekkfag pulje 1

11. juni - Forberedelsesdag pulje 1

12. juni - Muntlig eksamen pulje 1

 

12. juni - Opplysning om trekkfag pulje 2

13. juni - Forberedelsesdag pulje 2

14. juni - Muntlig eksamen pulje 2