Program for bedre gjennomføring

Bakgrunnen for prosjektet er at mange elever presterer svakt i matematikk. Matematikkferdigheter viktig for resultater senere i utdanningsforløpet, og "Ikke bestått" matematikk er en årsak til frafall i videregående skole.

Konkret betyr prosjektet at noen elever på 8. trinn får særskilt tilrettelagt opplæring i grunnleggende tall- og matematikkforståelse. Undervisningen foregår i to perioder (4–5 uker), høst og vår, og undervisningen vil bli gitt i små grupper. Undervisningen er en del av den ordinære matematikkundervisningen ved skolen, målet er å styrke elevens ferdigheter i matematikk.

Matematikklærerne som skal undervise de små gruppene får kurs i hvordan de kan legge til rette for god faglig utvikling hos eleven.

Erfaring og forskning tyder på at intensivopplæring kan ha effekt, både på matematikkferdigheter og fullføring av videregående skole.

Vi på Engebråten er glade for å ha denne muligheten til å styrke matematikkfaget. 

Prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet og gjennomføres i samarbeid med forskere fra Statistisk sentralbyrå, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, forskningsstiftelsen Fafo samt med Utdanningsetaten.